📍திண்டுக்கல்லில் உள்ள 🌴தென்னை மர தோப்பிற்கு கோவையில் இருந்து 💦நீர் மேலாண்மை

15 ஏக்கர் தென்னை மர தோப்பிற்கு சொந்தக்காரர் திரு. ரத்தினவேல். கோவையில் வசித்து வருகிறார். 09.10.2020 அன்று அவருடைய தோட்டத்தில் மொபிடெக்கின் தானியங்கி கருவிகள் பொருத்தப்பட்டது. இதன் மூலம்: 1️⃣ கோவையில் இருந்து கொண்டே செல் ஃபோனில் எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு நீர் பாசனம் செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிடலாம். 2️⃣ குறிப்பிட்ட அளவு பாசனம்

Read More
Need Help?