தென்னை மரத்திற்கு தானியங்கி சொட்டு நீர் பாசனம்

இந்த பதிவின் மூலம் தானியங்கி முறையில் நுண்ணீர் 💦பாசனம்(Drip and sprinkler) எவ்வாறு செய்வது என்பதை பார்ப்போம்: 1. 👳🏽‍♂️விவசாயி ஒருவர் 10 ஏக்கர் தென்னை 🌴பயிர் செய்து வருகிறார் என்று வைத்து கொள்வோம். 2. அந்த தோட்டத்தில் இரண்டு 💧போர்வெல் மற்றும் ஒரு கிணறு💧 உள்ளது என்று வைத்து கொள்வோம். 3. அந்த👳🏽‍♂️

Read More
Need Help?